De noodzaak èn het recht van zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen op aangepast onderwijs

[email protected]

Placeholder

Evenement beschrijving

Dr. Willy de Heer, Karin van Ooijen en Joke de Witt behandelen tijdens deze bijeenkomst de onderwerpen:

  1. De noodzaak van aangepast onderwijs voor zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen;
  2. Rechten en plichten van scholen en ouders;
  3. De weg naar extra ondersteuning.

Vervolgens zullen cases worden besproken die vooraf door de deelnemers van de bijeenkomst zijn ingezonden. Uiterste inzenddatum hiervoor is 11 maart 2019.

Willy is op 12 september 2017 gepromoveerd aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden op haar proefschrift Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden en is bestuurder van de stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden. Van het eerste deel van haar proefschrift is eind februari een publieksuitgave verschenen bij uitgever Eburon, onder de titel: Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden.

Karin is kwaliteitsmanager en ervaringsdeskundige en

Joke is leerkracht en ervaringsdeskundige,

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

Het Kinderrechtenhuis,
17b, Hooglandse Kerkgracht 17b, 2312 HS Leiden, Nederland.

Meer informatie: