Dialoog over thuiszitters: ECHA-onderzoek en hoe verder in de praktijk

[email protected]

Placeholder

Evenement beschrijving

Dialoog naar aanleiding van Onderzoek naar thuiszittende hoogbegaafde leerlingen in begaafdheidsprofielscholen: Vroege signalering, samenwerking en een brede blik bieden mogelijkheden.

Opbouw van deze bijeenkomst:

  1. Presentatie van het onderzoek
  2. Tussenobservaties van inventarisatie naar aanleiding van vijf jaar na het onderzoek
  3. Dialoog over relevantie onderzoek en observaties in de praktijk

Samenvatting van het onderzoek:

Het komt voor dat hoogbegaafde leerlingen van begaafdheidsprofielscholen in het voortgezet onderwijs thuiszitten. Het specifieke en ruime op maat gesneden aanbod voor hoogbegaafde leerlingen van deze scholen is niet voldoende om thuiszitten te voorkomen. Leerlingen komen vaak al met een geschiedenis binnen. Het belang van vroege signalering is dan ook relevant. Naast te late signalering speelt het niet openstaan voor eigenschappen die niet aan hoogbegaafdheid zijn toe te schrijven een rol. Ook zou intensere samenwerking tussen alle betrokkenen rond de leerling een positieve bijdrage kunnen leveren. Dit blijkt uit onderzoek onder twee begaafdheidsprofielscholen. Zij ervaren handelingsverlegenheid als het gaat om thuiszittende hoogbegaafde leerlingen. De Wet passend onderwijs in het algemeen en de instelling van samenwerkingsverbanden in het bijzonder bieden nog geen uitkomst. Ook de decentralisatie van de zorg naar gemeenten biedt nog niet voldoende kader. De scholen zetten hun kennis en expertise niet in zodra de leerling thuiszit.

Leiding:

De dialoog wordt geleid door Akke Tick. Akke is ECHA Specialist in Gifted Education met een bijzondere interesse voor ouders van thuiszitters en professionals die handvatten zoeken in het omgaan met thuiszitters. In haar werk als coach komt zijn veel (hoog)begaafde volwassenen tegen.

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

Nieuwstraat, Kortgene, Netherlands.

Meer informatie: