CBO Vooruitwerklab

MNPoelman

Placeholder


Evenement beschrijving

Wetenschappelijk onderbouwde verrijkingsklassen

Een activiteit van CBO Talent Development

 

Wilt u kinderen de kans geven om te leren leren op een niveau passend bij hun mogelijkheden en inzicht te verwerven in hun sterke en nog (verder) te ontwikkelen mogelijkheden? Zodat ze kunnen functioneren als zelfstandige, zelfsturende personen en als zodanig leren samenwerken? Dan is het CBO-Vooruitwerklab de moeite waard!

Het CBO-Vooruitwerklab biedt samenwerkingsverbanden, scholen en particulieren de mogelijkheid om passend onderwijs te verzorgen voor kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid uit groep 4 t/m 8. De kinderen krijgen uitdagende opdrachten voorgelegd die passen bij hun onderwijs- en leerbehoeften. Deze opdrachten zijn opgezet rondom drie manieren van denken: Analytische, Creatieve en Praktische intelligentie (ACP) vanuit de theorie van Sternberg over succesvolle intelligentie.

Samen met ontwikkelingsgelijken gaan kinderen aan de slag om zichzelf en de ander beter te leren kennen. Na afloop van het traject hebben kinderen onder andere meer inzicht in de eigen manier van denken en werken, zijn zij zich bewust van het leerproces en niet enkel gericht op het resultaat, en weten de leerlingen hoe zij van en met elkaar kunnen leren.

CBO Talent Development is een internationaal expertisecentrum op het gebied van hoogbegaafdheid.  Het CBO draagt door middel van wetenschappelijk onderzoek bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen en (jong)volwassenen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Daarnaast wil het CBO een substantiële bijdrage leveren aan professionalisering van onderwijs en hulpverlening aan mensen met mogelijkheden op hoogbegaafd niveau. Daarom wordt het CBO-Vooruitwerklab ook aangeboden in een train-de-trainer constructie.

Nieuwsgierig wat het CBO-Vooruitwerklab voor u en uw leerlingen kan betekenen? Kom dan naar onze interactieve online activiteit tijdens de week van de hoogbegaafdheid van 6 tot 14 maart 2021.

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

CBO Talent Development,
Toernooiveld 100, Nijmegen, Netherlands.

Meer informatie:


Speelochtend voor peuters en kleuters

[email protected]

Placeholder


Evenement beschrijving

Komt jouw peuter of kleuter gezellig spelen met ontwikkelingsgelijken?

Sheila van Horn (orthopedagoog en specialist hoogbegaafdheid) organiseert samen met sGooiers (de opvang voor slimme peuters) een gezellige speelochtend voor (vermoedelijk) hoogbegaafde peuters en kleuters.

Tussen 9.30 – 11.30u ben je van harte welkom om jouw kind(eren) te laten spelen bij sGooiers. Eten en drinken verzorgen wij.

Bij grote vraag, kan het zijn dat we de speeltijd opsplitsen in twee shifts van 9.30-10.30u en van 10.30-11.30u. Bij aanmelding kan je je voorkeur voor een tijd aangeven, dan proberen wij daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Ouders mogen vanwege de Covid-19 waarschijnlijk niet naar binnen. Voor jou staat er koffie buiten klaar. Ook kan je even een ommetje lopen in het nabijgelegen bos.

Details

  • Organisator: Sheila van Horn & sGooiers
  • zaterdag 6 maart, van 09:30 tot 11:30
  • https://sgooiers.nl/
  • Prijs: € gratis

Aanmelden via de website:

Adres

sGooiers,
Schapendrift 66, 1251 XH Laren, Netherlands.

Meer informatie:

  • Telefoonnummer: 0608704984 (Sheila) of 06 39 53 70 56 (sGooiers)
  • Mailadres: [email protected]

Black Stories

Bureaubegaafd

Placeholder


Evenement beschrijving

Samen met andere (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen vanaf 10 jaar gaan we het spel ‘Black Stories’ spelen.

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

Bureaubegaafd,
Utrecht, Nederland.

Meer informatie:


Raadselachtig uurtje

Bureaubegaafd

Placeholder


Evenement beschrijving

‘Raadselachtig uurtje’

Samen met andere (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen van 8 t/m 13 jaar gaan we een aantal spannende raadsels ontcijferen.

Geniet van het pijnigen van je hersenen, stel je zenuwen op de proef en ga de uitdaging aan!

€7,50 pp online via Zoom

Doe je mee? Zaterdag 6 maart van 13.30-14.10 uur

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

Bureaubegaafd,
www.bureaubegaafd.nl.

Meer informatie:


Een ethische markt economie lanceren

biosustainable

Placeholder


Evenement beschrijving

De ontwikkeling van de economie blijft meanderen tussen de groene grenzen van de natuur wanneer alle verbruikers al hun geld altijd uitgeven alleen maar aan goederen en diensten die de natuur in ongeschonden staat laten.  Dan is er geen ecologisch probleem en leeft de mensheid in harmonie met de natuur.

Zo een ontwikkeling wordt onderhouden door markten waarop 1. Producenten verplicht zijn om wetenschappelijk te bewijzen welk percentage van hun kosten van productie gemaakt zijn om de aankoop en het gebruik van goederen en diensten te dekken die de omgeving in de originele staat hebben gelaten.  2. De verbruiker 30% van die waarde krijgt.  Verbruikers zullen op die markten gedreven zijn om producten te vinden die 100% ecologisch zijn.  Om aan die vraag te voldoen, zullen producenten elkaar beconcurreren door de kwaliteit van hun handelswaar te verbeteren totdat die 100% ecologisch is.

De bedoeling van dit evenement is om een kritische massa verbruikers en producenten te overtuigen zo een “ biosustainable” markt operationeel te maken.

Eerst zal in een lezing grondig uitgelegd worden wat de oorzaak van de ecologische problemen is.  De oorzaak is de macro-economische praktijk om groei in de ontwikkeling van de economie te onderhouden.  Dit wordt in het kort als volgt duidelijk.  Een dergelijke groei houdt in dat meer geproduceerd wordt.  Hetgeen geproduceerd is, moet ook verkocht zijn.  Wat verkocht is, is ook gekocht en dus verbruikt.  Om groei in de ontwikkeling van de vrije markt economie te onderhouden, moeten meer dan zeven miljard verbruikers doorgaan meer van de gelimiteerde voorraden van deze planeet te verbruiken.  Elk verstandig mens weet dat het niet mogelijk is om gelimiteerde voorraden te blijven verbruiken omdat die uiteindelijk uitgeput raken.  Het onderhouden van groei in de ontwikkeling van de economie is geen optie meer voor het beheren van de economie, indien de mensheid wenst te overleven.
Daarna zullen de drie concepten die ik in de wetenschap van de economie heb gefundeerd,  uiteengezet worden.
1. De zin van ontwikkeling wordt bepaald door het doel waarmee de verbruiker zijn geld uitgeeft.  In de huidige economie is dat doel: verbruik meer (om de groei in de ontwikkeling van de economie te onderhouden).  Op een “biosustainable” markt is dat doel: koop producten met de hoogste ecologische inhoud.  Om hun klanten tevreden te stellen, zullen producenten het doel moeten nastreven om 100% ecologisch handelswaar te vervaardigen.  Wanneer verbruikers en producenten een zelfde doel nastreven dan geeft de ambitie om dat doel te bereiken zin aan de ontwikkeling van de economie.  De macro-economische praktijk zal dan veranderen in: behoud dei integriteit van de natuur in de ontwikkeling van de economie.
2.  Het principe van het efficiënt beheren van voorraden zal eveneens uitvoerig uiteengezet worden.  Op een “biosustaianble” markt zullen producenten verplicht zijn een optimale efficiëntie in het gebruik van natuurlijke voorraden na te streven.  Zodra die efficiëntie in de levenswijzen van vele verbruikers verhoogd is, zal er genoeg geproduceerd worden dat er voldoende is voor iedereen om gelijkwaardige levenswijzen te onderhouden.  Er zal dan geen honger meer bestaan.  Mensen die tevredenheid delen, leven in vrede.  Dit zal zeker het geval zijn wanneer een optimale efficiëntie in het gebruik van voorraden in de levenswijzen van de mensheid is bereikt.
3. De verantwoordelijkheid van de verbruiker is om levenswijzen te onderhouden die de integriteit van de natuur behoeden voor deze en volgende generaties.
Ook zullen de gevolgen van het toepassen van die drie nieuwe concepten in een “biosustainable” markt duidelijk gemaakt worden.
Na de lezing is er een mogelijkheid om van gedachten te wisselen over de wetenschappelijke waarde van de drie concepten.  Zodra overeenstemming bereikt is dat die solide is en dat  een “biosustainable” markt geopend moet worden om meer natuur rampen en pandemieën te voorkomen, kan besproken worden hoe het openen en beheren van een “biosustaianble” markt in de praktijk plaats vindt.
Daartoe moet eerst een organisatie opgericht worden die een “biosustainable” markt operationeel maakt en beheert.  Een dergelijk beheer houdt het volgende in:
1.  Fondsen moeten gevonden worden om de markt te openen.
2.  Een boekhoud systeem om deze markt te beheren moet ontwikkeld worden, waarschijnlijk met blockchain.

3.  Een dienst om alle getuigschriften van producenten te controleren, is noodzakelijk.

4.  De bewijzen van de ecologische kwaliteit van de verkochte producten die producenten moeten geven, zouden gebruikt kunnen worden om een lastenboek aan te leggen voor een industrie die producten moet voortbrengen die, van de wieg tot het graf, de natuur ongeschonden laten. Om dat te kunnen doen, moeten overeenkomsten met producenten over hun rechten betreffende de technieken, methodes en gereedschappen die zij gebruiken om de ecologische waarde van hun koopwaar te verhogen, geformaliseerd worden.

5.  Handelsscholen om het beheren van de kosten van het leven te optimaliseren met als doel de natuur deugdelijke te houden, zullen nodig zijn.  

6.  De boekhouding van de kosten van het leven en van de kosten van productie zullen geïntegreerd worden in een wieg tot het graf boekhouding.

7.  Vrije tijdsbezigheden, zoals zeilen en tuinieren zullen geïntegreerd worden in productieve bezigheden, zoals transport, het herstel van biodiversiteit en het verminderen van broeikasgassen in de atmosfeer.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van werk dat gedaan moet worden om een ethische markt economie tot stand te brengen. 

Het eerste dat aan het einde van het evenement gedaan moet worden, is om een aantal mensen bij elkaar te brengen die bereid zijn een dergelijk project te lanceren.

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

biosustainable.org,
Borreweg 4, 1560 Hoeilaart, Belgium.

Meer informatie:


Lancering The Gifted Network Platform

Rudo Van Overbeke

Placeholder


Evenement beschrijving

Omdat elke hoogbegaafde uniek is en dus heel hard op zoek moet gaan naar een maatwerk oplossing, willen we met Gromicoach hierrond een open netwerk opzetten qua doorverwijzingen.

Dit platform heeft 2 grote doelen: kennis delen en doorverwijzen naar de juiste collega.

Dit platform zal voluit opstarten in de week van de hoogbegaafdheid. Alles zal starten met een webinar waarin we de drijfveren achter het netwerk toelichten, een overzicht geven van de functionaliteit, de voorstelling van de partners die mee in het netwerk gaan stappen.

Voor de mensen die deelnemen aan één van de sessies van The Gifted Network is er ook nog een verrassing.

Wil je meer weten, laat dan je naam na op de website en dan brengen we je op de hoogte van zodra platform vastligt voor het online event.

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Online,
{51.32530,2.928656}.

Meer informatie: